Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ...οδοστρωτήρας που τον έλεγαν Γώγο

Σον Άγιον Γεώργιον     -      αϊ σ' ...σα την μερέαν
τ' αρνόπο μ' ασην Ίμεραν    -     μυρίζ' μανουσιακέαν

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013