Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Παρώρας παραζάμανα - Ει κιτί χρόνια


Σο πέραν τη γειτονίαν - τον Γιώρ' επροξένεψαν
σα εξήντα πέντε χρόνια - σ' έναν έμορφον κορτσόπον - άσκεμα ετύλιξαν
**************************************
Παρώρας παραζάμανα - η παντρειά κι ίνεται- σ' ατό πα εν' σειράν