Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Κανείς κι κλώσκεται και λέει, εγώ κι θ' αποθάνω!

Δεν υπάρχουν σχόλια: