Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Παρώρας παραζάμανα - Ει κιτί χρόνια


Σο πέραν τη γειτονίαν - τον Γιώρ' επροξένεψαν
σα εξήντα πέντε χρόνια - σ' έναν έμορφον κορτσόπον - άσκεμα ετύλιξαν
**************************************
Παρώρας παραζάμανα - η παντρειά κι ίνεται- σ' ατό πα εν' σειράν

**************************************
Ο Γιωρίκας εθάρρεσεν - Άνοιξη εν για τ' ατόν
σα εξήντα πέντε χρόνια - νέκον κορίτς επαντρεύτεν- και ατό θα χάν' ατον'
**************************************
Παρώρας παραζάμανα - η παντρειά κι ίνεται- σ' ατό πα εν' σειράν
**************************************
Η νυφίτσα τον Γιωρίκα - αγκαλιάσκεται γελά
κι ο Γιωρίκας νε κουτσή λέει - φέρον το χαμόμηλον - και ας πάω κείμαι κα...
**************************************
Παρώρας παραζάμανα - η παντρειά κι ίνεται- σ' ατό πα εν' σειράν....

Δεν υπάρχουν σχόλια: