Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Βουλγαρία: Τέσσερις δράσεις υλοποιούνται μέσω της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας για τον Εύξεινο Πόντο

Παραδοσιακή κατοικία στον Πύργο της Βουλγαρίας

Η δεύτερη γενική συνέλευση της Ευρωπεριοχής για τη Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Euroregion -BSER), πραγματοποιείται στη Βάρνα, με ουσιαστική εξέλιξη την έγκριση τεσσάρων αναπτυξιακών δράσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την αναπτυξιακή πρωτοβουλία για την Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Synergy Cooperation Initiative).
Η πρώτη δράση αφορά στην παραγωγή ειδικού ντοκιμαντέρ για την πολιτιστική παράδοση της περιοχής, οικονομικού ύψους 296.395 ευρώ.
Η δεύτερη δράση, προβλέπει την οργάνωση 5 ειδικών συμβουλευτικών κέντρων, τα οποία θα παρέχουν ειδική συμβουλευτική υποστήριξη στις αρχές για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η υλοποίηση της δράσης αυτής, έχει οικονομικό ύψος 831.954 ευρώ.
Η τρίτη δράση έχει οικονομικό ύψος 575.973 ευρώ για την προώθηση της παραδοσιακής κουζίνας και των γεύσεων της περιοχής.
Η τέταρτη δράση, θα υλοποιηθεί με τη λειτουργία νέας γραμμής φέρι μπότ, που θα διασυνδέει τις πόλεις κατά μήκος του Δέλτα του Δούναβη, με οικονομικό κόστος 819.452 ευρώ.
Πηγή: ΑΠΕ-www.express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: